Show simple item record

Marketing Management of a Company

dc.contributor.advisorChalupský, Vladimírsk
dc.contributor.authorHojstričová, Ivanask
dc.date.accessioned2018-10-21T19:37:39Z
dc.date.available2018-10-21T19:37:39Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHOJSTRIČOVÁ, I. Marketingové řízení firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63668cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26990
dc.description.abstractDiplomová práca sa zameriava na analyzovanie marketingového riadenia firmy Diplomat Dental s.r.o. Cieľom práce je analyzovanie uplatnenia marketingového riadenia vo firme a vzhľadom na zistené skutočnosti navrhnúť riešenia, ktoré povedú k zvýšeniu marketingových aktivít a celkového chodu firmy. Spoločnosť je analyzovaná z vnútorného a vonkajšieho prostredia prostredníctvom marketingový analýz ako je marketingový mix, SLEPT analýza, hodnotový reťazec, SWOT analýza a iné.sk
dc.description.abstractThis master thesis focuses on analyzing the marketing management company Diplomat Dental Ltd. The aim of this work is to analyze the application of marketing management in the company and considering the facts suggest solutions that will lead to an increase in marketing activities and the total company running. The company is analysed from the internal and external aspect through marketing analyses as marketing mix, value chain analysis, SWOT analysis, SLEPT analysis and others.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingsk
dc.subjectmarketingový mixsk
dc.subjecthodnotový reťazecsk
dc.subjectvonkajšie a vnútorné prostrediesk
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectvalue chainen
dc.subjectthe external and internal environmenten
dc.titleMarketingové řízení firmysk
dc.title.alternativeMarketing Management of a Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2013-06-20-09:16:19cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63668en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:07:34en
sync.item.modts2020.03.31 16:00:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBielčiková, Ivetask
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Dostálová (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceprof. Dohnal: Proč se ta firma jmenuje "Diplomat"? Není ten název trošku zavádějící? Dělá to při marketingu problémy? Proč si majitelé zvolili tento název firmy? - odpovězeno Ing. Dostálová: Byly by reklamy i v jiném jazyku? V jakém jazyku jsou internetové stránky? - odpovězeno doc. Chalupský: Jaké budou příjmy z marketingové akce, když jste vyčíslila náklady? Jaká je pesimistická verze výpočtu? Dělá si firma analýzy dopadu stránek na zákazníky? - odpovězeno prof. Dohnal: Z jakého hlediska to společnost zkoumá? Jaké použili uživatelé klíčkové slova? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record