Show simple item record

Tyre Mathematical Models

dc.contributor.advisorHejtmánek, Petrcs
dc.contributor.authorRubíček, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:20:17Z
dc.date.available2019-05-17T12:20:17Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationRUBÍČEK, P. Matematické modely pneumatik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63661cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26994
dc.description.abstractDnes je pneumatika nedílnou součástí vozidel. Při jejím vývoji se užívá různých metod. Tato práce se některými z nich zabývá. Při jejím výzkumu je třeba znát její vlastnosti a konstrukční řešení. Základní konstrukce pneumatiky je popsána v první části. Tyto poznatky se poté hodí k dalším kapitolám. Ve druhé části jsou ukázky několika modelů pneumatiky ve formě matematických rovnic. Tyto rovnice slouží k určení silových a momentových zatížení, která působí na pneumatiku. Výsledné zatížení může být pomocné při návrhu nových typů pneumatik. V poslední části práce je popsáno, jakým způsobem lze využít matematické modely k výpočtu a také jsou zde uvedeny jiné metody, jak jinak lze získat informace o zatížení pneumatiky. Jsou zde uvedeny organizace, které se simulací či testy zabývají.cs
dc.description.abstractToday the tire is an integral part of the vehicle. During its development is used in various methods. This publication deals with some of them. In her research is necessary to know its features and design solutions. Basic tire structure is described in the first part. These findings are then fit to the other chapters. In the second part there are examples of several tire models in the form of mathematical equations. These equations are used to determine the force and moment loads acting on the tire. The resulting load may aid in the design of new types of tires. The last part describes how to use mathematical models to calculate and here are other methods how else can it gets information about the load on the tire. There is a list of organizations that deal with simulations and tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPneumatikacs
dc.subjectsílacs
dc.subjectmomentcs
dc.subjectvozidlocs
dc.subjectvozovkacs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectTyre (tire)en
dc.subjectforceen
dc.subjecttorqueen
dc.subjectvehicleen
dc.subjectroadwayen
dc.subjectsimulationen
dc.titleMatematické modely pneumatikcs
dc.title.alternativeTyre Mathematical Modelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2013-06-24-12:15:36cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid63661en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:44:53en
sync.item.modts2019.05.19 00:22:15en
dc.contributor.refereeBlaťák, Ondřejcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record