Show simple item record

Analysis of the Company Lear Corporation Czech Republic, s.r.o. Using Time Series

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorZehnal, Jindřichcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:13:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:13:00Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationZEHNAL, J. Analýza společnosti Lear Corporation Czech Republic, s.r.o. pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other65896cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27020
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných ekonomických ukazatelů podniku pomocí časových řad a regresní analýzy. V teoretické části je popsána problematika časových řad a ekonomických ukazatelů. V praktické části jsou analyzovány vybrané ekonomické ukazatele podniku. Pomocí časových řad a regresní analýzy je pak předpovězen budoucí vývoje podniku. Na základě těchto analýz jsou pak stanoveny doporučení pro ekonomický růst. Součástí práce je také program, který tyto vypočítá časové řady jednotlivých ekonomických ukazatelů, a na základě jejich vyrovnání regresní křivkou předpoví budoucí vývoj.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis is focused on the analysis of selected economic indicators of company using time series and regression analysis. In the theoretical part there are described problems of time series and economic indicators. In the practical part there are analyzed selected economic indicators. By using time series and regression analysis is predicted future development of company. On the basis of these analyzes advices for economic growth are set up. This thesis includes a software that calculate these time series of economic indicators and on the basis of their equalizing of the regression curve predict the future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČasové řadycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectTime seriesen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.titleAnalýza společnosti Lear Corporation Czech Republic, s.r.o. pomocí časových řadcs
dc.title.alternativeAnalysis of the Company Lear Corporation Czech Republic, s.r.o. Using Time Seriesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-07cs
dcterms.modified2013-06-17-10:59:14cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65896en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:24:39en
sync.item.modts2021.11.22 21:45:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeRusínová, Alenacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. PaedDr. Dalibor Martíšek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - Odpovězeno Otázky oponenta práce - Odpovězeno Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. - Cíle práce, vytvoření software, kvalita vstupních dat - Odpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. - Návrhy řešení, náklady logistiky - Odpovězeno doc. PaedDr. Dalibor Martíšek, Ph.D. - Logaritmická a hyperbolická křivka - Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record