Show simple item record

Automatized working place for measuring of airflow parameters

dc.contributor.advisorVlach, Radekcs
dc.contributor.authorSmělý, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:02:55Z
dc.date.available2019-04-04T03:02:55Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSMĚLÝ, J. Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other65856cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27077
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin. V první části práce je popsáno proudění vzduchu, vznik tlaku v potrubí a jeho úbytky vlivem ztrát. Také se zde nachází popis ventilátorů a vysvětlení jejich charakteristiky závislosti vytvářeného dopravního tlaku na průtoku. V další části je popsán návrh měřicí komory, elektroniky a řízení pro plně automatické měření vzduchotechnických veličin.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the design work for the measurement of air values. The first part describes the airflow, pressure build-up in pipes and losses due to airflow losses. There is also a description of fans and explain their characteristics depending on the pressure generated by airflow. The next part describes the design of the measuring chamber, electronics and control for fully automatic measurement of air quantities.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVzduchotechnická komoracs
dc.subjectVenturiho trubicecs
dc.subjectventilátorcs
dc.subjectúbytek statického tlakucs
dc.subjecthydraulický odporcs
dc.subjecttlakcs
dc.subjectprůtokcs
dc.subjectclonacs
dc.subjectčidlo tlakucs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectDC motorcs
dc.subjectměničcs
dc.subjectdopravní tlakcs
dc.subjectpracovní bodcs
dc.subjectMF 624cs
dc.subjectStateflowcs
dc.subjectAir chamberen
dc.subjectVenturi tubeen
dc.subjectfan static pressure dropen
dc.subjecthydraulic resistanceen
dc.subjectpressureen
dc.subjectflowen
dc.subjectdiaphragmen
dc.subjectpressure sensoren
dc.subjectautomationen
dc.subjectDC motoren
dc.subjectdriveen
dc.subjecttraffic pressure operating pointen
dc.subjectMF 624en
dc.subjectStateflowen
dc.titleAutomatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličincs
dc.title.alternativeAutomatized working place for measuring of airflow parametersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-24-14:58:03cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65856en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:15:13en
sync.item.modts2020.03.31 22:40:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVejlupek, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil svoji diplomovou práci na téma zaměřené na tvorbu manipulátoru. Po přečtení posudků oponenta a vedoucího diplomové práce odpověděl na dotazy položené oponentem. Komise kladně hodnotila fakt, že má práce praktický výstup. Po doplňujících otázkách ostatních členů komise bylo celé jeho vystoupení hodnoceno výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record