Show simple item record

Unconventional machining processes

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorExnerová, Jitkacs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:20:18Z
dc.date.available2019-05-17T12:20:18Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationEXNEROVÁ, J. Metody nekonvenčního obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64701cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27106
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá metodami nekonvenčního obrábění. V první části je popsána historie metod obrábění, následuje charakteristika jednotlivých metod a jejich porovnání. Druhá část práce se zaměřuje na metodu vodního paprsku, její technologii, bezpečnost použití a její výhody a nevýhody. Následně jsou prezentovány vybrané firmy zabývající se technologií obrábění vodním paprskem. V závěru práce je prezentován vliv obrábění vodním paprskem na životní prostředí.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the methods of the unconventional machining. The first part outlines the history of the machining methods, their characteristic and use follows. The second part aims at the method of the water jet, its technology, safety use, its advantages and disadvantages. Subsequently the thesis presents selected companies dealing with water jet cutting technology. At the end the thesis presents the environmental impact of the water jet cutting.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNekonvenční technologiecs
dc.subjectchemické obráběnícs
dc.subjectelektrochemické obráběnícs
dc.subjectelektroerozivní obráběnícs
dc.subjectplazmacs
dc.subjectlasercs
dc.subjectpaprsek elektronůcs
dc.subjectultrazvukcs
dc.subjectvodní paprsekcs
dc.subjectUnconventional technologyen
dc.subjectchemical machiningen
dc.subjectelectrochemical machiningen
dc.subjectelectro discharge machiningen
dc.subjectplasmaen
dc.subjectlaseren
dc.subjectelectron beamen
dc.subjectultrasonicen
dc.subjectwater jeten
dc.titleMetody nekonvenčního obráběnícs
dc.title.alternativeUnconventional machining processesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-24-12:15:25cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64701en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:35:08en
sync.item.modts2020.03.30 22:35:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMouralová, Kateřinacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Bach, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise.V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Mohou vzniknout při obrábění nekonvenčními metodami nepřesnosti na obrobku? Na čem tyto nepřesnosti záleží a jak se jim dá zamezit? Jaká znáte kritéria pro hodnocení opotřebení? Popište hodnocení drsnosti u technologie řezání vodním paprskem? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record