Show simple item record

Assessment of the Financial Situation of a Company Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorLesonický, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:11:55Z
dc.date.available2018-10-21T16:11:55Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationLESONICKÝ, L. Zhodnocení finanční situace podniku pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other65838cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27108
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na analýzu vybraných ukazatelů společnosti Zea a.s. za pomoci statistických metod. Hodnotí výkonnost podniku na základě výstupu z účetnictví. První část je zaměřena na teoretickou stránku vybraných ekonomických ukazatelů a problematiky časových řad. Ve druhé části jsou analyzovány jednotlivé finanční ukazatele společnosti, na které jsou aplikovány statistické metody za účelem získání prognóz pro následující roky. V poslední části dochází ke zhodnocení jednotlivých ukazatelů a formulování návrhů a doporučení na zlepšení finančního zdraví podniku.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the analysis of selected indicators of Zea a.s. by using statistical methods. Thesis evaluates performance of the company on the basis of the output of accounting. The first part is focused on theoretical aspects of selected economic indicators and the isme of time series. The second part is focused on individual financial indicators of the company to which are applied statistical methods to obtain forecasts for following years. The last part is the assessment of individual indicators and formulation of proposals and recommendations to improve the financial health of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČasové řadycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjecttrend.cs
dc.subjectTime seriesen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectcostsen
dc.subjectrevenueen
dc.subjecttrend.en
dc.titleZhodnocení finanční situace podniku pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAssessment of the Financial Situation of a Company Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-20-09:16:21cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65838en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:07:39en
sync.item.modts2020.03.31 14:36:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSova, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Mgr. Antonín Hamřík (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího diplomové práce: ODPOVĚZENO Otázky oponenta diplomové práce: ODPOVĚZENO Otázka: prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Co je možné navrhnout v oblasti problémových pohledávek? Kolik je současný stav pohledávek? Z čeho bylo vyprodukováno takové množství volného kapitálu? Jakým způsobem je realizován prodej současné produkce firmy a z čeho tedy vychází Vaše predikce? ODPOVĚZENO Otázka: Ing. David Schüller, Ph.D. - Z čeho vycházela kalkulace návrhu GPS? ODPOVĚZENOcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record