Show simple item record

Rationalization of production technology body

dc.contributor.advisorOsička, Karelcs
dc.contributor.authorDostál, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:02:54Z
dc.date.available2019-04-04T03:02:54Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationDOSTÁL, M. Racionalizace technologie výroby tělesa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64781cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27186
dc.description.abstractV úvodní části práce jsou popsány technologie obrábění, které jsou používány při výrobě tělesa vpádu. Následuje podrobné rozebrání stávající technologie výroby této součásti s důrazem na nalezení problematických částí včetně návrhu možností racionalizace. Po stanovení metody racionalizace byl vypracován nový technologický postup, přičemž bylo navrženo alternativní nářadí. Díky této racionalizaci bylo dosaženo značných časových, potažmo finančních úspor. V kapitole diskuze byl proveden návrh možností řešení problémů vzniklých při zavádění racionalizace do provozu.cs
dc.description.abstractIn the introductory part of the thesis, there is a description of machining technologies used in the production of body. This is followed by a detailed analyse of the current technology of production of this component with an emphasis on finding its problematic parts, including a proposal of the options of the rationalization. After the methods of rationalization assesment, a new technological process was developed and the alternative tools were proposed. Considerable time and money savings were achieved by this rationalization. In the discussion section, there were designed some options of solving problems arising during the installation of this rationalization into working.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRacionalizacecs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectsloučenícs
dc.subjectsoustružnická hlava.cs
dc.subjectRationalizationen
dc.subjectmanufacturingen
dc.subjectconsolidationen
dc.subjectturning head.en
dc.titleRacionalizace technologie výroby tělesacs
dc.title.alternativeRationalization of production technology bodyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-24-15:08:16cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64781en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:20:22en
sync.item.modts2020.03.30 21:37:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChladil, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Proč nebyly provedeny žádné optimalizace na hrubování a na dokončování? Jak výkonný stroj byl použit? Jakým způsobem je vyřešena manipulace s odlitkem? Byly řešeny optimalizace přejezdů v CAM softwaru? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record