Show simple item record

Piston group of in-line three-cylinder diesel engine

dc.contributor.advisorPíštěk, Václavcs
dc.contributor.authorDrdla, Marekcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:11:30Z
dc.date.available2019-11-27T20:11:30Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDRDLA, M. Pístní skupina řadového tříválcového vznětového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other29059cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2720
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je provést výpočet termodynamického cyklu daného motoru ze zadaných základních geometrických, termodynamických a provozních parametrů jeho pístnní skupiny. Dalším krokem je navrhnout rozměry válcové jednotky a pro vybrané provozní režimy provést pevnostní kontrolu pístu, pístního čepu a oka ojnice. V úvodu je uveden princip činnosti Dieselového motoru. Vlastní text práce se skládá z pěti částí a přílohy. V prvních dvou částech jsou postupně popsány základní parametry motoru a Sabatův termodynamixký cyklus. Dále je rozebráno silové zatížení pístu, pístního čepu a statické a dynamické napětí ojničního oka. Příloha se zabývá numerickým výpočtem tříválcového vznětového mototu Zetor 5202. V závěru je popsán postup, analýza a zhodnocení daného výpočtu. Nakonec je zde uvedeno porovnání teoretického pojetí problematiky s realitou v praxilcs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to calculate a thermodynamic cycle of given engine with basic geometric, thermodynamic and operating parameters of is piston category. Then, a disign of cylindrical unit and strengrh check of piston, piston pin and conrod eye, follows. There is preliminary mentioned the principle of Diesel engine function. The body of the thesis is divided into five chapters and the attachment. At first two chapters, there are basic parameters of the engine and Sabat thermodynamic cycle described. Next chapters are focused on force load of piston, piston pin and static and dynamic stress of conrod eye. Numerical calculation of three-cylinder Diesel engine Zetor 5202 is given in the attachment. In conclusion, there is the procedure and the analysis of calculation described and zhe calculation is evaluated. Finally, a comparison of theoretical concept and real conditions is given.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSabatův cykluscs
dc.subjectsíly na pístcs
dc.subjectpístcs
dc.subjectpístní čepcs
dc.subjectoko ojnice.cs
dc.subjectSabath cycleen
dc.subjectforces onto pistonen
dc.subjectpistonen
dc.subjectpiston pinen
dc.subjectconrod eye.en
dc.titlePístní skupina řadového tříválcového vznětového motorucs
dc.title.alternativePiston group of in-line three-cylinder diesel engineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-07-14-11:45:01cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid29059en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:04:46en
sync.item.modts2020.05.22 12:51:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNovotný, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record