Show simple item record

Application Development for Financial Advisors

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrcs
dc.contributor.authorHalinár, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:12:15Z
dc.date.available2018-10-21T16:12:15Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHALINÁR, P. Vývoj aplikace pro finanční poradce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other64692cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27219
dc.description.abstractV dnešní době, která se vyznačuje velikou konkurencí téměř v každém oboru, a lidé mají stále rostoucí požadavky a očekávání se stalo řízení vztahu se zákazníky jedním z klíčových prvků úspěchu. Jelikož v řadě případů je to jediný skutečně podstatný rozdíl. Lidé čím dál tím více spoléhají na dojmy a celkově na vystupování společnosti. Tato práce se nezabývá komplexním řízením se zákazníky, ale je cílena na zlepšení postavení finančních poradců v této oblasti. Aplikace, která je navrhnuta v rámci této práce ušetřím finančním poradcům hodiny zbytečného vyhledávání a procházení záznamů. Poskytne jim rovněž prostředek ke snadné a efektivní správě svého klientského portfolia.cs
dc.description.abstractThe modern time is characterized by strong competition in almost every field of doing, customers expect better and better services, demands are growing permanently. Capability to satisfy customers´ expectations became one of the key success factors. In many cases is this capability of delivering additional value the only significant benefit which differ you from competition. Customers rely on impressions and image of the company more and more. This work does not deal with complex customer relationship management, but is aimed at improving the position of financial advisors/consultants in this area. The purpose of application, designed in this work, is to improve effectiveness and save time in every day’s life which is wasted for unnecessary searching and browsing records. This goal is connected with capability of application to deliver methods which make possible easy and effective client portfolio management.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVývoj aplikacecs
dc.subjectSWOTcs
dc.subjectpřípad užitícs
dc.subjectERDcs
dc.subjectdiagram třídcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectApplication developmenten
dc.subjectSWOTen
dc.subjectuse caseen
dc.subjectERDen
dc.subjectclass diagramen
dc.subjectC#en
dc.titleVývoj aplikace pro finanční poradcecs
dc.title.alternativeApplication Development for Financial Advisorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-07cs
dcterms.modified2013-06-17-10:59:10cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64692en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:12:43en
sync.item.modts2020.03.31 09:26:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBradáč, Richardcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta byly zodpovězeny. Ing. Chlebovský: Jakou vidíte bariéru při sdílení informací ( zaměstnanci jsou převážně externisti ). Otázka byla zodpovězena. Ing. Dydowicz: Proč jste vybral C# ? Otázka byla zodpovězena.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record