Show simple item record

Production of Ductile Iron with Feritic Matrix

dc.contributor.advisorMolliková, Evacs
dc.contributor.authorBlaha, Marekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:20:19Z
dc.date.available2019-05-17T12:20:19Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBLAHA, M. Výroba litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other66974cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27239
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a výrobou litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricí. Teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají litiny s kuličkovým grafitem, jejího chemického složení, struktury a mechanických vlastností. Další část práce popisuje výrobu litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricí ve společnosti JMA Hodonín s.r.o. V experimentální části je popsán konkrétní odlitek, jeho výroba, provozní aplikace i materiál, z něhož je vyroben. Praktická část práce je zaměřena na porovnání chemického složení, struktury a mechanických vlastností materiálu odlitků a zkušebních kýlových bloků vyrobených ze stejné tavby. Závěrem jsou shrnuty výsledky experimentů a navržena opatření pro zvýšení shody materiálu odlitku a kýlového bloku.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the properties and production of ductile cast iron with ferritic matrix. Theoretical part is focused on basic information about ductile iron, its chemistry, structure and mechanical properties. The production of ductile iron with ferritic matrix in JMA Hodonín Ltd is described in the next chapter of this thesis. In the experimental part the real cast is described together with its production technology and material. The practical part is concentrated on comparison of chemical composition, structure and mechanical properties of material of cast and keel blocks made of the same melt. Finally the results of experiments are summarized and the arrangements for improving conformity between material of cast and of keel block are suggested.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLitina s kuličkovým grafitemcs
dc.subjectferitická matricecs
dc.subjectodlitekcs
dc.subjectmechanické vlastnostics
dc.subjectmodifikacecs
dc.subjectočkovánícs
dc.subjectDuctile cast ironen
dc.subjectferritic matrixen
dc.subjectcastingen
dc.subjectmechanical propertiesen
dc.subjectmodificationen
dc.subjectinoculationen
dc.titleVýroba litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricícs
dc.title.alternativeProduction of Ductile Iron with Feritic Matrixen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-24-12:06:43cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid66974en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:55:37en
sync.item.modts2020.03.31 05:56:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠupálek, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čížek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record