Show simple item record

Exhaust Manifold for Formula Dragon 3

dc.contributor.advisorSvída, Davidcs
dc.contributor.authorBrezanský, Vítcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:36:30Z
dc.date.available2018-10-21T16:36:30Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBREZANSKÝ, V. Návrh výfukového potrubí formule Dragon 3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63545cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27240
dc.description.abstractCílem práce je návrh výfukového potrubí pro vůz kategorie Formula Student, konkrétně formuli Dragon 3. Konstrukční parametry se řídí požadavky na dosažení vysokého výkonu motoru a zároveň musí splňovat určitá omezení daná pravidly soutěže. V softwaru Lotus Engine Simulation byl namodelován použitý motor (z motocyklu Husaberg FE 570), na němž byl zjišťován vliv parametrů potrubí na výkonové charakteristiky. Práce se také věnuje hluku výfukové soustavy, který je důležitý z hlediska pravidel soutěže Formula Student.cs
dc.description.abstractMain goal of this thesis is to design exhaust manifold for Formula Student car Dragon 3. Construction parameters follow requirements on high engine power and also have to meet some restrictions given by competition rules. Lotus Engine Simulation software was used for modelling the engine (originally from Husaberg FE 570 motorcycle) and for determination of influence of the exhaust parameters on power characteristics. This thesis is also dedicated to noise emitted by the exhaust system which is important due to Formula Student rules.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýfukcs
dc.subjectvýfukové potrubícs
dc.subjecttlumičcs
dc.subjecthlukcs
dc.subjectformule studentcs
dc.subjectrezonanční potrubícs
dc.subjectexhausten
dc.subjectexhaust manifolden
dc.subjectsilenceren
dc.subjectnoiseen
dc.subjectformula studenten
dc.subjectresonance manifolden
dc.titleNávrh výfukového potrubí formule Dragon 3cs
dc.title.alternativeExhaust Manifold for Formula Dragon 3en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-25-07:46:17cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63545en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:56:22en
sync.item.modts2020.03.31 15:28:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJanoušek, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Beroun, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. Zdeněk Hinner (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s průběhem řešení a výsledky své diplomové práce, zodpověděl otázky oponenta a v rámci rozpravy k diplomové práci zodpověděl následující dotazy zkušební komise: Jaký materiál byste použil pro isolaci výfukového potrubí? Proč není výkresová dokumentace provedena v souladu s příslušnými normami?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record