Now showing items 1-1 of 1

  • RING! - Dostavba městského okruhu v Brně 

    Šabo, Andrej
    Koncept dostavby mestského okruhu v Brne vychádza z klasickej blokovej zástavby, do ktorej vstupuje vertikálne prvky v podobe výškových objektov. Riešený objekt v rámci navrhnutej zástavby spája funkcie bývania, rekreácie, ...