Now showing items 1-1 of 1

  • RING! - dostavba městského okruhu v Brně 

    Chomjaková, Zuzana
    Nová urbanistická štruktúra počíta s odsunom dopravného uzla v podobe železničného a autobusového nádražia. Tieto pozemky sa premenia na verejné priestory. Na telese koľajiska je riešený mestský park a v jeho vnútri sa ...