Now showing items 1-1 of 1

  • Revitalizace smíšené zóny RYBNÍKY ve Zlíně 

    Hudečková, Petra
    Hlavní ideou návrhu je postupné prolínání města s přírodou a zároveň volné napojení nově navrhovaného území Rybníky se sousedící městskou částí Prštné. Od jihu na sever tak postupně řídne zástavba a přibývá vegetace. ...