Now showing items 1-2 of 2

  • RING! - Dostavba městského okruhu v Brně 

    Hodálová, Lenka
    Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Brno- stred a je vymedzené ulicami Cejl, Křenová, Vlhká a Kolište. Základom urbanistického návrhu je celková rehabilitácia štruktúry a jej priestorov. V súčasnosti neusporiadaná ...
  • RING! - Dostavba městského okruhu v Brně 

    Jireš, Martin
    DOSTAVBA MĚSTSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY V BRNĚ. STAVBA INTERAKTIVNÍHO VĚDECKY ZAMĚŘENÉHO MUZEA.