Now showing items 1-1 of 1

  • RING! - Dostavba městského okruhu v Brně 

    Líšková, Marianna
    Riešené územie sa nachádza v bezprostrednej blízkosti brnenskej okružnej triedy a je vymdzené ulicami Koliště, Cejl, Křenová a Vlhká. Predpokladmi pre urbanistické riešenie bol presun vlakovej stanice do polohy tzv. Južného ...