Now showing items 1-1 of 1

  • Městská knihovna, Lausanne 

    Toman, Radek
    „Předměty, jež je viděti kolem, nejsou jen předměty určené geometrickými rozměry. Jsou to určité příběhy. Předmět tedy není jen předmětem, nýbrž též historií, a historie není jen historií, nýbrž je též předmětem.“ Václav ...