Now showing items 1-1 of 1

  • DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA 

    Veselá, Marie
    Potenciál místa tkví nejen v jeho lokaci, nýbrž i dominantní pozici, kterou vůči svému okolí zastává. Nezastavěná parcela představuje jakýsi „uzel“, či „ostrov“ …rozvolnění přísně liniového charakteru Pekařské. Je místem, ...