Now showing items 1-1 of 1

  • Nové polyfunkční využití výrobního objektu Vlněny v Brně 

    Závorka, Martin
    Cílem práce je návrh rekonverze vybrané skupiny objektů v bývalé textilní továrně Vlněna na polyfunkční městský objekt; dále podpořit obnovu genia loci této lokality. Hlavním motivem práce je hledání nového funkčního ...