Now showing items 1-20 of 87

 • Muzeum textilního průmyslu v Brně 

  Lužný, Jiří
  Zadání diplomové práce: Cílem diplomové práce je návrh Muzea textilního průmyslu v objektu bývalé Vlněny, Na přízové ul. V Brně. Textilní průmysl byl motorem rozvoje Brna v období industrializace. Brno je často nazýváno ...
 • Zlaté Moravce - sportovně komerční areál 

  Pekár, Radovan
  Objekt plavárne svojím dizajnom pripomína lastúru. Plaváreň je navonok koncipovaná ako jedna hmota, ktorá v sebe skrýva všetky potrebné priestory pre celkovú prevádzku plavárne. Kapacitne je navrhnutá pre 200 osôb s jedným ...
 • Nová nábřeží - urbanistická studie přestavby vybraného území podél řeky Svitavy v Brně 

  Pišová, Linda
  Tato práce navazuje na dva předešlé semestry, kdy jsem se s kolegyněmi Bc. Lenkou Gulačovou a Bc. Zdeňkou Sedlákovou zabývala analýzou řeky Svitavy v Brně, jejími hodnotami a problémy a následným potenciálem využití. Je ...
 • Nová nábřeží - urbanistická studie přestavby vybraného území podél řeky Svitavy v Brně 

  Gulačová, Lenka
  Diplomová práca sa venuje problematike nábrežia rieky Svitavy v Brne. Nadväzuje na dva predošlé semestre, kedy sme sa spoločne s kolegyňami Bc. Lindou Pišovou a Bc. Zdenkou Sedlákovou podrobne zaoberali štúdiom nábrežia. ...
 • RING! - Dostavba městského okruhu v Brně 

  Líšková, Marianna
  Riešené územie sa nachádza v bezprostrednej blízkosti brnenskej okružnej triedy a je vymdzené ulicami Koliště, Cejl, Křenová a Vlhká. Predpokladmi pre urbanistické riešenie bol presun vlakovej stanice do polohy tzv. Južného ...
 • RING! - dostavba městského okruhu v Brně 

  Chomjaková, Zuzana
  Nová urbanistická štruktúra počíta s odsunom dopravného uzla v podobe železničného a autobusového nádražia. Tieto pozemky sa premenia na verejné priestory. Na telese koľajiska je riešený mestský park a v jeho vnútri sa ...
 • Nová nábřeží - architektonicko urbanistická studie přestavby vybraného území podél řeky Svitavy v Brně 

  Kačenka, Juraj
  Konceptom návrhu je vytvorenie hlavnej zelenej osi – parku, nadväzujúci na zelený pás, ktorý vznikol po zrušení starej železničnej trate prechádzajúcej cez územie. Park smeruje uhlopriečne cez parcelu a vytvára hlavný ...
 • RING! - Dostavba městského okruhu v Brně 

  Šabo, Andrej
  Koncept dostavby mestského okruhu v Brne vychádza z klasickej blokovej zástavby, do ktorej vstupuje vertikálne prvky v podobe výškových objektov. Riešený objekt v rámci navrhnutej zástavby spája funkcie bývania, rekreácie, ...
 • RING! - Dostavba městského okruhu v Brně 

  Jireš, Martin
  DOSTAVBA MĚSTSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY V BRNĚ. STAVBA INTERAKTIVNÍHO VĚDECKY ZAMĚŘENÉHO MUZEA.
 • DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA 

  Maňáková, Alena
  Zadáním diplomové práce je návrh městského polyfunkčního/bytového domu v komplikované topografické situaci úpatí ulice Pekařské. Cílem bylo porozumět fungování organismu města, jeho vývoji, potenciálu, současným problémům. ...
 • DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA 

  Veselá, Marie
  Potenciál místa tkví nejen v jeho lokaci, nýbrž i dominantní pozici, kterou vůči svému okolí zastává. Nezastavěná parcela představuje jakýsi „uzel“, či „ostrov“ …rozvolnění přísně liniového charakteru Pekařské. Je místem, ...
 • DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA 

  Mynářová, Iveta
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh mestského polyfunkčného domu v komplikovanej topografickej situácii úpätia ulice Pekařské s definovaním jeho funkčného obsahu na základe analýzy potrieb štvrte, vzájomných vzťahov ...
 • DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA 

  Veřtátová, Eva
  Projekt zpracovává návrh zástavby trojúhelníkové parcely ve Starém Brně mezi ulicemi Pekařskou a Anenskou. Na svažitý pozemek jsou navrženy 3 nové objekty s veřejným vnitroblokem, v jehož středu jsou tři stromy a místo k ...
 • DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA 

  Hladišová, Barbora
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření komplexního návrhu městského domu na křižovatce ulice Pekařské a ulice Anenské v Brně. Tento projekt detailněji řeší v současnosti nezastavěnou parcelu. Parcelu zastavuji ...
 • DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA 

  Havlátová, Veronika
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření komplexního návrhu městského domu na křižovatce ulice Pekařské a ulice Anenské v Brně. Tento projekt detailněji řeší v současnosti nezastavěnou parcelu u fakultní nemocnice ...
 • DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA 

  Petrušková, Lucie
  Řešené území se nachází v jedinečné situaci - mezi Starým Brnem, kam jsou kladeny počátky města, a historickým jádrem. Trojúhelníková plocha v místě, kde z Pekařské vybíhá Anenská, je na přechodu mezi honosným městem a ...
 • DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA 

  Zouharová, Jana
  Dům v srdci města by dle mého názoru měl být především součástí organismu a spolupodílet se na jeho fungující struktuře. Tedy udělat nejen fungující město krásné ale zároveň jej obohatit. Mým záměrem bylo vytvořit objekt, ...
 • Volnočasové centrum sportovních aktivit Brno - Komárov 

  Mikulášek, Petr
  VOLNOČASOVÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Brno-Komárov Volnočasové centrum je umístěno ve středu MČ Brno-Komárov, kde ke své funkci má naprosto ideální polohu. Nachází se na předělu “starého Komárova” (řadová domy s vnitrobloky) ...
 • Revitalizace smíšené zóny RYBNÍKY ve Zlíně 

  Hudečková, Petra
  Hlavní ideou návrhu je postupné prolínání města s přírodou a zároveň volné napojení nově navrhovaného území Rybníky se sousedící městskou částí Prštné. Od jihu na sever tak postupně řídne zástavba a přibývá vegetace. ...
 • Vzdělávací centrum ZOO Brno - Bystrc 

  Matulová, Lucie
  Cílem práce je přestavba stávající správní budovy Zoologické zahrady Brno na vzdělávací centrum se zaměřením na environmentální výchovu s řešením přilehlého území. Projekt pracuje s reálnými podklady vycházejícími ze ...