• Rodinný dům 

  Vandrovec, Aleš
  Bakalářská práce řeší projekt izolovaného rodinného domu. Tento je hmotově rozdělen na dvě hlavní části, půdorysně tvaru písmene „T“. První část o půdorysných rozměrech 7,0 x 25,0 m je dvoupodlažní a částečně podsklepená, ...
 • Stavebně technologické řešení ocelového skeletu výrobní haly HUTIRA v Brně 

  Roubíček, Marek
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem ocelového skeletu výrobní haly Hutira v Brně. Řeší technologický předpis výstavby ocelového skeletu, rozpočet, časové plánování, zařízení staveniště a kontrolní ...
 • Návrh optimalizace traťového úseku mezi železničními stanicemi Bylnice - Vlárský Průsmyk 

  Štěpán, Jan
  Cílem práce je navrhnout úpravy geometrických parametrů koleje pro navýšení traťové rychlosti na nejvyšší možnou hodnotu a rekonstrukce železničního svršku mezi stanicemi Bylnice – Vlárský průsmyk. Součástí práce je také ...
 • Netradiční metody měření v dopravním inženýrství 

  Martínek, Jakub
  Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat možnosti využití inerciální měřící jednotky v dopravním inženýrství. V první části jsem se zaměřil na popis, výrobu a využití inerciální měřící jednotky. V druhé části jsem ...
 • Optimalizace návrhu odlehčovacích komor na jednotné stokové síti. 

  Pipa, Jan
  Práce je zaměřena na řešení problematiky odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci. V první části práce je zpracována rešerše problematiky odlehčovacích komor v návaznosti na ochranu recipientů. V druhé části práce je ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Niedoba, Andrzej
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou jako samostatným objektem. Objekt RD je jednopodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepený se sedlovou střechou. Provozovna (kadeřnický salón) má pultovou střechu. Jedná ...
 • Rodinný dům s ordinací 

  Stodůlka, Jindřich
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu s ordinací v Hošťálkové (okr. Vsetín). Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Objekt ...
 • Rodinný dům s nahrávacím studiem 

  Koloničný, Libor
  Úkolem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace k rodinnému domu s nahrávacím studiem. Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt s jedním podsklepeným podlažím ve kterém se nachází nahrávací studio. Dům má nad 2NP ...
 • Ekonomická analýza energeticky úsporných opatření budov 

  Losert, Pavel
  V dnešní době je pojem energetická úspora budov skloňován ve všech pádech. Náklady na vytápění tvoří zpravidla největší podíl na provozních nákladech výrobních hal. Ve snaze minimalizovat tyto náklady dochází u stavebních ...
 • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

  Rehák, Michal
  Areál Svätotomášskeho dvora po jeho obnove vytvára miesto pre spoločensko-kultúrne a športové aktivity. Objekt je príkladným zlúčením modernej technológie a historických prvkov z dôrazom na ich tradičné remeselné zhotovenie. ...
 • Webové stránky vysokoškolských kartografických a geodetických pracovišť 

  Darmopilová, Jana
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření strukturovaného rozcestníku na významná vysokoškolská geodetická a kartografická pracoviště u nás a v zemích Evropské unie. Práce se dále zabývá zhodnocením grafické, obsahové i ...
 • Rodinný dům s podnikatelskou činností 

  Václavek, Jaroslav
  Téma bakalářské práce je rodinný dům s podnikatelskou činností. Jedná se o dvoupodlažní dům částečně podsklepený, střecha je sedlová se sklonem 35°. Jako nosné konstrukce byly použity obousměrné stěny HELUZ. Budova je ...
 • Bytový dům Hubertus-Technologická etapa spodní stavby 

  Rotrekl, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením spodní stavby Bytového domu Hubertus v obci Karlova Studánka. Obsahem této práce je rozpočet, časový a finanční plán stavby s nasazením pracovníků, kontrolní ...
 • Rodinný dům s cestovní kanceláří 

  Fiala, Pavel
  Téma bakalářské práce je rodinný dům s cestovní kanceláří. Dům je navržen ze stěnového systému POROTHERM, má dvě nadzemní podlaží. Nad hlavní částí, garáží a nad kanceláří je objekt zastřešen pultovými střechami. Pozemek ...
 • Analýza časové řady odtoku odpadní vody z tlakové kanalizace 

  Ambrož, Martin
  Práce se zabývá analýzou časové řady odtoku odpadní vody z tlakové stokové sítě a podrobným statistickým vyhodnocením v obci Štěpánovice. V rámci práce bylo provedeno podrobné vyhodnocení změřené časové řady průtoků po ...
 • Rodinný dům ve Velkém Meziříčí 

  Plodík, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je projekt rodinného domu, který je zpracován ve formě projektové dokumentace, obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Jedná se o samostatně stojící třípodlažní rodinný dům s dvěma ...
 • Rodinný dům s opravnou počítačů 

  Šimánková, Markéta
  Tématem této bakalářské práce je rodinný dům s opravnou počítačů. Objekt je řešen pro čtyřčlennou rodinu. Nachází na Vysočině v městě Havlíčkův Brod. Objekt je řešen jako dvoupodlažní s garáží a jednoplášťovou plochou střechou.
 • Návrh skladby ETICS využívající izolační jádro z pórobetonu 

  Machala, David
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým návrhem kontaktního samonosného zateplovacího systému s pórobetonovým izolačním jádrem. V textu jsou zpracovány poznatky o systému ETICS, důkladně jsou popsány vlastnosti pórobetonu, ...
 • Stavebně technologická studie nástavby Městského úřadu 

  Langrová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie nástavby Městského úřadu v Krnově, se zaměřením na provádění stropní konstrukce a střešního pláště. Pro tyto technologické etapy bude vypracován ...
 • Stavebně technologické řešení obvodového pláště přístavby firmy GUVEX v Lanškrouně 

  Strnadová, Lenka
  Tato bakalářská práce pojednává o technologickém řešení obvodového pláště přístavby administrativního charakteru a skladových prostor. Jedná se konkrétně o opláštění s použitím lehkého obvodového pláště. Práce obsahuje ...