Now showing items 1-1 of 1

  • Způsoby hlubinného založení 

    Novák, Michal
    Úvod do problematiky zakládání staveb ve složitých základových poměrech, kde je nutné nahradit základy plošné základy hlubinnými z důvodu malé únosnosti nebo velké stlačitelnosti základové půdy. Práce se dále zabývá řešením ...