Now showing items 1-2 of 2

  • Low energy detached house 

    Buiglová, Kristýna
    Bakalářská práce, kterou jsem vypracovala je projektem pro realizaci nízkoenergetického rodinného domu v Olomouci. Navržený rodinný dům je umístěn na pozemku parcela č. 153/30 k. ú. Nová Ulice. Pozemek se nachází na ulici ...
  • Low energy detached house 

    Reiter, Michal
    Předmětem mé bakalářské práce je vypracování dokumentace projektu novostavby nízkoenergetického rodinného domu v Olomouci. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepená stavba obsahující jednu bytovou jednotku pro ...