Now showing items 1-1 of 1

  • Riziková analýza na vybrané lokalitě toku 

    Marková, Ivana
    Bakalářská práce se zabývá zpracováním map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizika na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60/ES a metodikou MŽP ČR 2011 na vybraném toku Kyjovka v kilometru 49,156 až 54,698.