Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh založení parkovacího domu 

    Kudelás, Jaroslav
    Součásti bakalářské práce je teoretická a praktická část. V teoretické části jsou popsány současné možnosti zakládání objektů. V praktické části je vytvořen konkrétní statický návrh nejexponovanější piloty, technologický ...