Now showing items 1-3 of 3

 • Metodika posuzování ŽB prvků dle EN a ACI 

  Gabčová, Kateřina
  Práce se zabývá posuzováním železobetonových konstrukcí dle amerického standardu ACI 318-08 a srovnáním se statickým řešením dle ČSN EN 1992-1-1. Práce obsahuje posouzení žebříkového stropu JS- systému a sloupu. Posouzení ...
 • Návrh jednoduché inženýrské konstrukce 

  Macková, Lucie
  Bakalářská práce zpracovává metodiku výpočtu průhybů dle normy ČSN EN 1992-1. Nejprve se věnuje teorii potřebné k pochopení celého postupu a vysvětlení jednotlivých kroků. Dále jsou získané poznatky aplikovány při vzorovém ...
 • Výpočet únosnosti stropní konstrukce pomocí programu ANSYS 

  Obršlík, Petr
  Stěžejní částí je vytvoření konečně prvkového modelu zadané stropní konstrukce pomocí výpočtového programu ANSYS a posouzení napětí a průhybů dle mezních normových hodnot. K ověření správnosti výsledků se použije ruční ...