Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza tradičních dřevěných konstrukcí 

    Šigutová, Petra
    Předmětem mé bakalářské práce je studie statického působení krovu stodoly. V úvodu se věnuji vytváření rovinných modelů základních typu krovů a jejich chováním při zatížení. Hlavní část se zabývá vytvářením prostorových ...
  • Modelování a analýza stavebních konstrukcí v prostředí ANSYS Workbench 

    Krňávek, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá využitím softwarového prostředí ANSYS Workbench pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí. Úvodní část práce je zaměřena na metodu konečných prvků, která je prostředím používána. Hlavní část ...