Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení aktuálního stavebně technického stavu bytového domu 

    Kopečková, Hana
    Hlavním cílem bakalářské práce je provést předběžný stavebně technický průzkum bytového domu, který je postaven na Gorkého ulici v Brně. Tento objekt se nachází v těsném sousedství areálu Filozofické fakulty, kde bude ...