Recent Submissions

 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy areálu skanzenu Rožnov p. R. - 2. část 

  Šimášková, Ľubomíra
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zameranie pre tvorbu účelovej mapy v areáli skanzenu Rožnov pod Radhoštem. Táto práca popisuje celkový proces tvorby účelovej mapy. Výsledná výkresová dokumentácia sa nachádza v kapitole prílohy.
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Švadleňáková, Radka
  Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci k provedení rodinného domu s provozovnou. Druh provozovny je projekční kancelář určena pro 1-2 projektanty. Pozemek se nachází v zastavěné části obce Vlčnov. Pozemek je ...
 • Rodinný dům v Hrušovanech nad Jevišovkou 

  Pichaničová, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu se samostatně stojící garáží. Dům je situován v Hrušovanech nad Jevišovkou. Objekt je navržen jako dvoupodlažní. Objekt je ...
 • Projektování liniových hydrotechnických staveb s využitím digitálního modelu terénu 

  Libosvár, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnost použití programu AutoCAD CIVIL 3D k vytvoření digitálního modelu terénu zájmové lokality. Poté následně k projektování liniových hydrotechnických staveb, které slouží jako protipovodňové ...
 • Vliv technologie výstavby na cenu stavebního díla 

  Janovská, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou vlivu technologie výstavby na cenu stavebního díla. Teoretická část popisuje tématiku ceny, nákladů, stanovení rozpočtu, druhů výstavby a konstrukčních systémů. Praktická část ...
 • Rodinný dům s dřevěnou nosnou konstrukcí v Ostrově u Příbrami 

  Dragounová, Iva
  Předmětem této práce je návrh a statické posouzení dřevěné nosné konstrukce objektu rodinného domu o dvou nadzemních podlažích. Podkladem pro návrh bylo dané architektonické a dispoziční řešení. Půdorysné rozměry konstrukce ...
 • Novostavba bytového domu v Ivančicích, řešení technologiské etapy zastřešení. 

  Křeháček, Matěj
  Předmětem mé bakalářské práce je provedení nosné konstrukce krovu včetně klempířských a pokrývačských prací bytového domu v obci Ivančice u Brna. Jedná se o novostavbu bytového domu s 16 bytovými jednotkami. Budova je ...
 • Zhodnocení objektu při jeho modernizaci na bezbariérovou stavbu 

  Vašek, David
  Cílem této bakalářské práce bude zhodnocení objektu při jeho modernizaci na bezbariérové řešení, aby mohl být plně využíván osobou s omezenou schopností pohybu. Mým úkolem bude ocenění stávající nemovitosti, poté navržení ...
 • Víceúčelová hospodářská budova 

  Janírek, Karel
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce víceúčelové hospodářské budovy. Budova je určena pro chov a prezentaci zvířat, především koní. Objekt je situován mimo zástavbu v blízkosti obce Jeseník. ...
 • Rodinný dům v Ľuboticiach 

  Hudáček, Štefan
  Bakalárska práca je projekt dvojpodlažného rodinného domu v Ľuboticiach. Jedná sa o samostatne stojaci dom s čiastočne podpivničeným suterénom o pôdoryse tvaru písmena T. Budova je navrhnutá pre štvorčlennú rodinu. V ...
 • Hodnocení spolehlivosti vybraných prvků PPO 

  Němec, Ondřej
  Tématem této bakalářské práce bylo kvalitativní hodnocení spolehlivosti vybraných prvků protipovodňových opatření, zkráceně PPO. Cílem práce bylo navrhnout postup hodnocení PPO a navržený postup poté uplatnit na konkrétní ...
 • Studium vývoje, trendů a novinek v oblasti technologie stříkaného betonu 

  Záruba, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřená na studium vývoje, trendů a novinek v oblasti technologie stříkaného betonu. Hlavním cílem této práce shrnutí nových postupů v oblasti technologie stříkaného betonu. Dílčími cíli jsou popis ...
 • Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje 

  Zmrhalová, Adéla
  Cílem bakalářské práce je vytvořit všeobecný přehled o fungování strukturální politiky EU v České Republice a o čerpání finančních prostředků z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu žadatele. V úvodu práce je objasněn ...
 • Ekonomická výhodnost nízkoenergetických a pasivních domů 

  Vopelka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních domů. Popisuje zásady a požadavky potřebné k jejich výstavbě. Zabývá se výhodami domů s nízkou potřebou tepla na vytápění. Na základě výpočtů byla ...
 • Ocelová konstrukce bazénové haly 

  Novotný, David
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a statickém posouzení ocelové konstrukce bazénové haly v Prostějově. Součástí práce je posouzení hlavních nosných konstrukčních prvků, vybraných detailů spojů a tvorba výkresové dokumentace ...
 • Rodinný dům v Šardicích 

  Bravenec, Jan
  Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace k částečně podsklepenému, dvoupodlažnímu rodinnému domu s kanceláří, který se nachází v obci Šardice. Dům je samostatně stojící ve stávající zástavbě a bude sloužit pro ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Pokorná, Jana
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh samostatně stojícího, dvoupodlažního rodinného domu v městě Třebíč, v městské části Týn. Stavba obdelníkového půdorysu je navržena ve dvou materiálových variantách a to z cihelných ...
 • Studium vlhkostních poměrů ve stěně po aplikaci zateplovacího systému ETICS 

  Čermák, Jan
  Práce se zabývá možnostmi použití nejpoužívanějších izolačních materiálů na různé nosné konstrukce z hlediska kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Dále popisuje šíření tepla a vlhkosti v konstrukcích, vlastnosti vybraných ...
 • Stanovení technicko-hospodářského ukazatele pro dřevostavby s pomocí vytvořené datové základny 

  Vrbka, Marek
  Tato bakalářská práce popisuje dřevostavby, jejich konstrukční varianty a jejich výhody a nevýhody. Pro typ moderní rámové dřevostavby je v práci proveden výpočet technickohospodářských ukazatelů (dále THU). Z analýzy ...
 • Účelová mapa přírodní rezervace Pouzdřanská step - jižní část 

  Nováková, Darja
  Cílem této práce je tvorba účelové mapy vybrané lokality v měřítku 1:500. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První etapa je věnována přípravám a pracím v terénu. Ve druhé části je zahrnuta samotná tvorba mapy ...

View more