Poslední příspěvky

 • Rozdělení a aplikace matic flexibilního prototypového nástroje 

  Rygl, Ondřej
  V dnešní době jsou ceny nástrojů na výrobu prototypů a malých sérií vysoké, stejně jako dodatečné změny v různých nástrojích prodražují finální produkt. Flexibilní nástroj nabízí vhodnou alternativu k výrobě široké škály ...
 • Design mobilního rentgenu 

  Stejskal, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vytvořením designu mobilního nemocničního rentgenu. Na základě provedených analýz jsou navženy tři variantní studie designu, ze kterých je následně vybrána a detailně rozpracována finální varianta. ...
 • Návrh alternativních způsobů spojení víka a tělesa olejového modulu 

  Svoboda, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového a úpravou stávajícího spojení víka s tělesem olejového modulu u nákladních automobilů. Spojení musí odolat provozním vlivům olejových modulů nákladních automobilů. Mezi tyto ...
 • Analýza chyb ve výrobním procesu a jejich odstraňování 

  Slabyhoudek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá analýzou montážních linek a návrhem na zlepšení jednotlivých montážních procesů s cílem dosáhnout co nejnižšího počtu neshodných výrobků. Skládá se ze 4 částí – první část této práce se zabývá ...
 • Design digitálního klavíru 

  Sikora, Halina
  Tématem této diplomové práce je design digitálního klavíru. Tento stále více oblíbený hudební nástroj poskytuje možnosti, které nenabízí akustický klavír (možnost výstupu zvuku do sluchátek, využití samplových knihoven, ...
 • Design nákladního automobilu s elektrickým pohonem 

  Blahynka, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nákladního automobilu s bateriovým elektrickým pohonem. Prezentovaný návrh představuje řešení zohledňující technické náležitosti vozidla, ergonomické potřeby posádky a estetické ...
 • Design kapotáže studentské formule 

  Malík, Jiří
  Diplomová práce pojednává o návrhu kapotáže vozidla Formula Student. Vozy této kategorie se každoročně učástní série mezinárodních závodů všech zůčastněných studentských týmů. Úroveň návrhu se posuzuje jak v dynamických ...
 • Výsuvná zadní náprava malého městského automobilu 

  Fišer, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí netradičního nosného rámu zadní nápravy malého městského užitkového automobilu. Rám umožňuje změnu rozvoru náprav pomocí vysouvání zadní části. Automobil tak může být dle ...
 • Povrchový kondenzátor 

  Janíček, Martin
  Diplomová práce se zabývá tepelným a hydraulickým výpočtem, výpočtem by-passů a rozměrů dump-tube. Dále také výpočtem hmotnosti, odhadem ceny a porovnáním dvou variant povrchových kondenzátorů s axiálním vstupem páry, které ...
 • Design hasičského zásahového vozidla 

  Metlický, Martin
  Tématem této diplomové práce je design hasičského zásahového vozidla, konkrétně nosiče nástavby cisternové automobilové stříkačky (CAS), určeného primárně do terénu. Cílem designu je vytvoření funkčního návrhu dodržujícího ...
 • Design nákladní vzducholodě 

  Klvaňa, Pavel
  Předmětem této diplomové práce je návrh designu nákladní vzducholodě. Práce se zabývá analýzou problému a následným návrhem vizionářského řešení designu exteriéru nákladní vzducholodě.
 • Optimalizace sítě pozemních radionavigačních prostředků zabezpečení RNAV ve FIR Praha 

  Krejčí, Jan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením studie řešící optimalizaci sítě radionavigačních prostředků ve FIR Praha, sloužící k podpoře RNAV postupů. Práce uvádí rozbor koncepce rozvoje sítě radionavigačních prostředků, software ...
 • 3D gravírovací frézka 

  Bosák, Daniel
  Tato práce se zabývá přestavbou laboratorního manipulátoru na 3D gravírovací frézku. V první části práce je popsána technologie gravírování s výčtem nejpoužívanějších gravírovacích strojů. Po analýze výchozího stavu stroje ...
 • Návrh vírových turbin pro zpracování zbytkové hydraulické energie vodního díla Chocerady 

  Sedláček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá využitím potenciálu vodních toků. Dále se věnuje vírové turbíně, která je ideálním řešením vodních toků s malým spádem. Hlavním úkolem byl optimální hydraulický návrh vírových turbín na MVE ...
 • Design mobilního rentgenu 

  Stejskal, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vytvořením designu mobilního nemocničního rentgenu. Na základě provedených analýz jsou navženy tři variantní studie designu, ze kterých je následně vybrána a detailně rozpracována finální varianta. ...
 • Design digitálního klavíru 

  Sikora, Halina
  Tématem této diplomové práce je design digitálního klavíru. Tento stále více oblíbený hudební nástroj poskytuje možnosti, které nenabízí akustický klavír (možnost výstupu zvuku do sluchátek, využití samplových knihoven, ...
 • Design golfového elektromobilu 

  Sedláček, Michal
  V analytické části diplomové práce byla podrobně posána historie golfu, golfových vozíků a vozidel. Komponenty, technické součásti a konstrukce golfových vozíků byly uvedeny v technické části analýzy. Přináší také přehled ...
 • Technologie výroby vysokotlakého zásobníku paliva a její kontrola 

  Attasek, Radek
  Práce je zaměřena na rozbor stávajícího stavu technologie výroby a kontroly kvality vysokotlakého zásobníku paliva. Zaměřuje se zejména na makro-metalografickou zkoušku kvality a polohy svaru, možnosti jejího provedení, ...
 • Design samojízdného žacího stroje na trávu 

  Zapletálek, Martin
  Diplomová práce se zabývá rozborem a návrhem designu samojízdného žacího stroje na trávu. Stroj je navržen pro sečení pícnin a jejich následnou úpravu. Zaměřuje se na obrovský záběr a velký hodinový výkon. V návrhu je ...
 • Orientační ústrojí průmyslových robotů 

  Kočiš, Petr
  Diplomová práce řeší vývoj orientačního ústrojí průmyslového robotu, určeného pro montáž čepů do otvorů a šroubů do otvorů se závitem. V první fázi je provedena rešerše vynálezů především z databáze amerického patentového ...

Zobrazit další