Zobrazují se záznamy 93-112 z 159

 • Pětiválcový řadový vznětový motor s excentrickým klikovým mechanismem 

  Süttő, Daniel
  Cieľom diplomovej práce je zistiť vplyv excentricity kľukového mechanizmu na priebeh síl medzi piestom a vložkou valca, taktiež zistiť jeho vplyv na vyváženie celej sústavy. Je potrebné navrhnúť vyváženie pre zvolenú hodnotu ...
 • Podvozek jednoúčelového vozu MEGA EASY 

  Nouza, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem podvozku traktorového návěsu o maximální hmotnosti 21000 kg. První část se zabývá rešeršním rozdělením používaných konstrukčních prvků podvozků. Dále je uveden koncepční ...
 • Podzemní pneumatický akumulátor energie 

  Pochylý, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o akumulaci energie pomocí stlačeného vzduchu. Diplomovou práci je možné pomyslně rozdělit do několika částí. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor, který popisuje, proč začleňujeme ...
 • Pokročilé optimalizační modely v odpadovém hospodářství 

  Procházka, Vít
  Diplomová práce se zabývá optimalizací svozu odpadu pro středně velká města. Model úlohy zohledňuje požadavky vzešlé z praxe. K jejímu řešení byl navržen původní memetický algoritmus, který byl implementován v jazyce C++.
 • Polská energetika s důrazem na potenciál břidličného plynu a návrh sušící stanice na břidličný plyn 

  Balák, Jan
  Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s aktuální energetickou situací Polska a pravděpodobnou budoucností jeho energetického sektoru. Dále se zabývá břidličným plynem, jeho zásobami ve světě a v Polsku, metodami jeho těžby ...
 • Popis napjatosti a deformace na čele trhlin zatížených ve smykových zátěžných módech 

  Žák, Stanislav
  Cílem této práce je porovnání velikosti plastické zóny na čele trhliny, určené analytickým lineárním a elasto-plastickým řešením za využití metody konečných prvků (program ANSYS). Výpočty jsou prováděny pro trhlinu zatíženou ...
 • Porovnání CMT TWIN s ostatními MIG/MAG procesy 

  Jiskra, Milan
  Vývoj svařovací technologie je hnán neustále kupředu především z důvodu snižování výrobních nákladů a nákladů na dodatečné rovnání svařenců vlivem tepelných deformací. Proto přední výrobci svařovacího zařízení přichází s ...
 • Porovnání svařování MAG a svařování plazmou 

  Nejedlý, Tomáš
  Vypracovaná diplomová práce porovnává svařování MAG a svařování plazmou, se stejnými vstupními parametry. Na základě literatury byla posouzena svařitelnost a popsány obě metody svařování. Experimentálně bylo pro obě ...
 • Posouzení provozuschopnosti nově zaváděných letounů na regionálních letištích středoevropského regionu 

  Langer, Jaromír
  Tato diplomová práce popisuje dvojici nově zaváděných typů letadel (Boeing 787 Dreamliner, Boeing 737 MAX) a porovnává jejich provozní charakteristiky s provozními aspekty vybraných letišť středoevropského regionu.
 • Posouzení rámu kočky mostového magnetového jeřábu 15t 27,5m 

  Strommer, Bohumír
  Diplomová práce se zabývá rámem kočky mostového magnetového jeřábu o nosnosti 15 tun, který slouží v ocelárnách pro manipulaci se sochory. Rám je podroben pevnostní kontrole a kontrole únavové pevnosti. Výpočty jsou provedeny ...
 • Posuvná a zvedací plošina 

  Kučo, Stanislav
  V této diplomové práci je proveden návrh mobilního scénického zařízení pro koncertní turné hudební skupiny Lucie. V počáteční fázi je vypracována charakteristika zadaného úkolu, popis a funkce samotného zařízení. Dalším ...
 • Predikce koroze trubek pece s využitím provozních dat 

  Kolomazník, Milan
  Práce se zabývá problematikou modelování a predikce koroze radiačního trubkového hadu ohřevné pece. Konkrétně je řešena vertikální válcová pec, která je zařazena na jednotce katalytického hydrokrakování a slouží k ohřevu ...
 • Problematika zavádění ADS-B ve vzdušném prostoru Evropy a České republiky 

  Bertok, Tibor
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou zavádzania systému ADS-B vo vzdušnom priestore Českej republiky a Európy. Úvodom práce je popísaná cesta, ktorá viedla k potrebe takéhoto systému, následne je popísaný systém ADS-B ...
 • Přesuvna elektromechanická 

  Přecechtílek, Pavel
  Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh přesuvny pro přemisťování svazků plechů s rozvahou konstrukce elektromechanické a elektrohydraulické a provést důležité technické výpočty. Úvod práce obsahuje popis ...
 • Příprava a vlastnosti pěnových materiálů na bázi Bioskla 

  Nedbalová, Radka
  Práce se zabývá přípravou a mechanickými vlastnostmi povlakovaných porézních struktur s otevřenou porozitou z práškového biokompatibilního materiálu Bioglass® 45S5. Tyto vzorky byly vyrobeny replikačních metodou s využitím ...
 • Racionalizace technologie výroby 

  Konečný, Petr
  Diplomová práce se zabývá racionalizací technologie výroby vybrané součásti. Úvodní část práce obsahuje krátké seznámení s firmou NTS Prometal Machining s.r.o. a stručný popis daného výrobku. V následující kapitole je ...
 • Racionalizace výrobního systému v podniku Prodia 

  Jakubec, Jan
  Práce se zabývá optimalizací výrobního systému ve strojírenském podniku Prodia s.r.o. V úvodu je provedena literární studie technologického projektování, představeny jsou metody rozboru, návrhové metody a kapacitní propočty. ...
 • Robotizované pracoviště pro ukládání 25 kg pytlů maltové směsi na paletu 

  Falta, Libor
  Cílem diplomové práce je návrh robotizovaného pracoviště (RTP) pro ukládání pytlů na paletu s výkonem 600 pytlů za hodinu. Pro úvod do problematiky řešeného zadání se úvodní část práce zabývá všeobecným pojednáním o ...
 • Řešení kmitání pohonné jednotky na dynamometru 

  Lux, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá kmitáním pohonné jednotky na dynamometru. Pro tento problém mi byl přidělen šestiválcový motor, který je spojen pomocí pružné spojky s dynamometrem. Na základě zjednodušeného výpočtového ...
 • Řízení výroby zemědělských stacionárních strojů z hlediska bezpečnosti 

  Štancl, Václav
  Hlavní náplní diplomové práce je provedení a vyhodnocení bezpečnostního auditu ve vybrané společnosti pomocí příručky Self-audit Handbook for SMEs. V rámci identifikace bezpečnostních rizik ve firmě je také provedeno ...