Now showing items 425-438 of 438

 • Zakružovačka na Hardox 

  Budík, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem jednoúčelové tříválcové hydraulické zakružovačky na HARDOX 500 bez možnosti zakružování plechů pro výrobu trub. V práci bude rozebrána problematika navržené tříválcové zakružovačky, technologie ...
 • Zařízení pro měření výkonu motocyklů 

  Rampáček, Bernard
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření výkonu motocyklů pomocí válcových výkonových zkušeben primárně určených k měření výkonu osobních automobilů, návrhem a porovnáním konstrukčních řešení zařízení umožňující ...
 • Zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

  Toman, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. V první části je vytvořen stručný přehled metod, sloužících k měření těžiště a momentů setrvačnosti vozidel. Dále jsou navrženy a analyzovány ...
 • Zavedení principů štíhlé výroby do výroby komponent pro plynem izolované rozvodny velmi vysokého napětí (GIS) 

  Franc, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na zavádění metod štíhlé výroby. Počátek se věnuje její historii a teoretickému popisu nástrojů. Další část pojednává o společnosti ABB a plynem izolovaných rozvodnách velmi vysokého napětí. ...
 • Zavedení výroby odlitku na spalitelný model v podmínkách ZPS Slévárna, a. s. 

  Slovák, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit možnosti zavedení výroby odlitku na vypařitelný model v konkrétních výrobních podmínkách slévárny s důrazem na co možná nejmenší zásah do zavedeného výrobního procesu. Práce si rovněž ...
 • Závodní zážehový přeplňovaný motor 

  Kopeček, Martin
  Diplomová práce se zabývá úpravou zážehového přeplňovaného motoru pro závodní použití. Hlavním cílem bylo navrhnout typ vhodného turbodmychadla a potřebné změny pro správnou funkci motoru. Pro úpravu se vycházelo z motoru ...
 • Zdroj na biomasu v Teplárně Brno - sever 

  Saňka, Marek
  Tématem diplomové práce je projektová studie výstavby nového zdroje na biomasu v teplárně Brno-sever. Úvodní část práce se zaměřuje na historický a současný stav a budoucí rozvoj tepelné distribuční sítě a zdrojů města ...
 • Získání 3D informací o struktuře vyvíjeného materiálu Si3N4 pro válcovávání legovaných drátů 

  Lövy, Vít
  Diplomová práce se věnuje využití metody 3D EBSD rekonstrukce pro analýzu keramického materiálu nitridu křemíku, určeného na válcovací stolice pro tažení drátů. Díky aplikaci této metody je možné zrekonstruovat zrnovou ...
 • Zjištění síťové architektury u poplachového přenosového systému LAN-RING 

  Mikšíček, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem komplexního řešení pro vizualizaci síťové topologie. V první části popisuje princip činnosti protokolu LLDP, který byl vybrán jako nástroj pro získávání informací ze síťového provozu ...
 • Zkušební jednoválcový motor o výkonu 40kW 

  Kacálek, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem 3D modelu jednoválcového zážehového motoru určeného k výzkumným účelům. Práce je především zaměřena na konstrukci sestavy motoru, která se skládá z klikové skříně, klikového hřídele ...
 • Zvyšování řezivosti maticových závitníků pomocí PVD povlaků 

  Grygárek, David
  Tato diplomová práce se zabývá studiem řezivosti závitníků vyráběných z rychlořezných ocelí v kombinaci s aplikací velmi tvrdých a tribologických vrstev na bázi PVD a jejich přispívání ke zvyšování řezných vlastností. ...
 • Zvýšení životnosti vývodu vysokotlakého adaptéru 

  Doležal, Jiří
  Cílem práce je vyřešit případy zákaznické reklamace. Řešená součást je zatěžována vysokým tlakem a k prodloužení životnosti bude zvážena řada možných řešení. Z nich bude vybráno to nejlepší z pohledu technického, ekonomického ...
 • Žárové zinkování ocelových konstrukcí 

  Pometlo, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá žárovým zinkováním ocelových konstrukcí a jejich ochranou před korozí. Popisuje vznik koroze oceli a korozi v rozdílných prostředích. Zabývá se odmašťováním a mořením povrchu před žárovým ...
 • Životnost kuličkových šroubů při různém způsobu výroby a tepelného zpracování profilů valivých drah 

  Drábek, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o měření životnosti kuličkových šroubů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány tři základní metody výroby kuličkových šroubů – válcování, rotační ...