Zobrazují se záznamy 101-120 z 495

 • Konstrukce konzoly s polohovacím stolem pro konzolovou frézku 

  Betlach, Jakub
  Tato diplomová práce obsahuje rešerši v oblasti konzolových frézek a zabývá se stavbou konzolového polohovacího stolu. Součástí diplomové práce jsou potřebné výpočty, výkres sestavy polohovacího stolu, vybraná výkresová ...
 • Konstrukce pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku 

  Svoboda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku z produkce společnosti FERMAT. Práce obsahuje podrobnou rešerši frézovacích hlav, popis základních konstrukčních částí ...
 • Konstrukce stanice pro montáž závitových vložek do automobilových klik 

  Kulčar, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí montážní stanice závitových vložek do automobilových klik. Obsahuje rešerši možných technických řešení operací s kusem, manipulací a dostupných technologií lisování závitových ...
 • Konstrukce zařízení pro měření tuhosti řízení 

  Švagera, Pavel
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním zařízením pro měření tuhosti řízení osobního automobilu. V první části práce byly ukázány nejznámější konstrukční řešení řízení a základní parametry geometrie řízení. Další část se ...
 • Konstrukce zavěšení předního kola závodního vozidla 

  Fejfar, Marek
  Tato diplomové práce se zabývá konstrukcí těhlic a nábojů předních kol závodního vozu třídy Formula Student. Konkrétně pak vozů s označením Dragon 3 a Dragon 4 závodního týmu TU Brno Racing. V práci budou rozebrány výpočty ...
 • Konstrukčně-výrobní řešení upínacího přípravku 

  Okáč, Petr
  Diplomová práce se zabývá různými aspekty konstrukčně - výrobního řešení upínacího přípravku v podmínkách malé výrobní firmy. V diplomové práci jsou rozebrány problémy, se kterými se autor práce při malosériové a kusové ...
 • Konstrukční návrh adsorbéru 

  Štěpánek, Josef
  Hlavní náplní diplomové práce je návrh konstrukce a pevnostní výpočet adsorbéru. Výpočet je proveden podle podle normy ČSN EN 13 445. V první části je řešena problematika adsorbéru. Dále je provedena pevnostní analýza ...
 • Konstrukční návrh destilační kolony 

  Marko, Libor
  Práca sa zaoberá problematikou tlakových nádob, a popisuje konštrukciu ich jednotlivých častí. V práci je uvedená výroba jednotlivých častí aparátu, ako aj proces zmontovania častí do jedného celku. Práca popisuje možnosti ...
 • Konstrukční návrh kolektoru 

  Podhorský, Michal
  Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh kolektoru. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je proveden rozbor jednotlivých částí kolektoru a jeho analytický výpočet pomocí norem EN 12 952, ČSN 69 ...
 • Konstrukční návrh minirypadla 

  Švarc, Pavel
  Tuto diplomovou práci lze rozdělit na dvě hlavní části. První pasáž obsahuje rešerši z oblasti minibagrů a je zaměřena především na hlavní části těchto strojů a jejich konstrukční provedení. Druhá část na první plynule ...
 • Konstrukční návrh trubkového rámu Formule Student 

  Ratiborský, Pavel
  Diplomová práce pojednává o návrhu trubkového rámu pro vůz soutěže Formule Student. V první části je krátké seznámení se soutěží a užívanými variantami rámů. Hlavní část práce začíná soupisem omezení ze strany pravidel a ...
 • Konstrukční návrh vertikálního výměníku tepla 

  Vosynková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem vertikálního výměníku tepla dle platné evropské normy ČSN EN 13 445-3 Netopené tlakové nádoby - část 3: Konstrukce a výpočet. V úvodní části je zpracováno rozdělení výměníků tepla včetně ...
 • Konstrukční řešení experimentálního předehřívače vzduchu 

  Tichý, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh nekonvenčního experimentálního předehřívače spalovacího vzduchu do podoby výkresové dokumentace potřebné pro výrobu a realizaci. Součástí práce je rovněž pevnostní a dilatační ...
 • Konstrukční úprava upínaní tlakových zásobníků vstřikovacího systému Common Rail při výrobě 

  Sedláček, Tomáš
  Tato práce zjišťuje pomocí vhodných měřících metod technický stav obráběcího stroje pro výrobu tlakových zásobníků vstřikovacího systému Common Rail. Předmětem práce je také konstrukční úprava problémových upínacích součástí, ...
 • Kontinuální elevátor pro přepravu zboží 

  Zálešák, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou stávající dopravy kusových výrobků a návrhem lepšího koncepčního řešení kontinuálního elevátoru, s připevněným úsekem válečkové a gravitační tratě. Tento druh dopravníku je určený ...
 • Laserové mikroobrábění 

  Láznička, Pavel
  Tato práce se zabývá lasery, jejich obecnou teorií a použitím. Dále teoretická část popisuje laserové mikroobrábění a gravírování. Experimentální část práce se zabývá několika pokusy provedenými pomocí výkonového vláknového ...
 • Laserové pájení v automobilním průmyslu 

  Podstavek, Michal
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG Strojírenská technologie popisuje základní metody spojování v automobilovém průmyslu. Dále se zabývá optimalizací pájecího procesu na zadním víku ŠKODA Superb. V ...
 • Laserově svařovaný tlakový zásobník systému Common Rail 

  Vyskočil, Lukáš
  Tato práce se zabývá změnou ve výrobním procesu tlakového zásobníku za účelem zvýšení kvality výsledného produktu za současného snížení kvalitativních a technických výpadků. Mimo to je v práci zahrnuta rešerše systému ...
 • Letové standardy - Part ORA - požadavky na výcvikové organizace 

  Kolajová, Jana
  Cieľom tejto práce je zhodnotenie nového predpisu PART – ORA a jeho požiadaviek, ktoré sa týkajú výcvikových organizácií. V prvej kapitole je čitateľ v stručnosti oboznámený s legislatívou v civilnom letectve. Konkrétne s ...
 • Lineární jednotka s hydraulickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou 

  Pavlica, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem lineární jednotky s hydraulickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou. V teoretické části se práce věnuje historickému vývoji paralelních kinematických struktur, jejich ...