• Návrh nového skladu náhradních dílů ve firmě OKD 

    Adamiec, Radek
    Úlohou této diplomové práce je navrhnout nový sklad náhradních dílů. V první části práce je popsaný teoretický rozbor zpracovávané problematiky. Dále následuje analýza současného skladového stavu v podniku a analýza ...