Now showing items 1-1 of 1

  • Optické vlastnosti asymetrických plasmonických struktur 

    Babocký, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá studiem rezonančních módů v asymetrických plasmonických strukturách. V první části jsou shrnuty základní teoretické modely pro popis rezonančních módů plasmonických nanostruktur. V další části ...