Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a zpracování výukových postupů přístrojové navigace 

    Bandúr, Juraj
    Práca sa zaoberá návrhom jednotlivých kľúčových úloh pre lety podľa prístrojovej navigácie, pričom úlohy sú navrhnuté s ohľadom na požiadavky predpisu JAR FCL 1. Práca obsahuje aj oboznámenia princípov fungovania vybraných ...