Now showing items 1-1 of 1

  • Povrchové kalení ocelí výkonovým polovodičovým laserem 

    Bazalová, Lucie
    Práce se zabývá technologií povrchového kalení pomocí polovodičového laseru. V rámci diplomové práce je provedení experimentu povrchového kalení na oceli 12 050 při různých parametrech rychlosti pohybu laserové hlavy a ...