Now showing items 1-2 of 2

  • Výpočtová analýza proudění v bubnové sušičce prádla 

    Dohnal, Miloslav
    Cílem této práce je vytvořit výpočtový model radiální průmyslové bubnové sušičky prádla, provést výpočet a identifikovat množství vzduchu, které proteče dovnitř samotného bubnu. Výpočet je prováděn pomocí výpočetní dynamiky ...
  • Výpočty proudění v míchaném reaktoru s plovoucími částicemi 

    Földváry, István
    Cílem diplomové práce je sestavení a následná simulace CFD modelu míchaného reaktoru za přítomnosti plovoucích částic. V první části práce se souhrnně popisuje teorie míchání nutná ke zvládnutí definovaných cílů práce, ...