Now showing items 1-3 of 3

 • Měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů 

  Dokoupil, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů. Zpráva je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána teorie, která se ...
 • Návrh čerpací stanice pro dopravu hydrosměsi 

  Béreš, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou prúdenia hydrozmesí v potrubí. V prvej časti práce sa zaoberám vlastnosťami disperzných sústav, používaných čerpadiel a dopravných potrubí. Zvláštna pozornosť je venovaná bagrovacím ...
 • Pružné spojky na principu tekutin 

  Machů, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá pružnými hřídelovými spojkami, zejména novou kategorií spojek na principu tekutin. V práci je odvozen matematický model plynové pružiny a rotorové soustavy o dvou stupních volnosti. Poslední část ...