Now showing items 1-2 of 2

  • Mechanické legování a zhutňování kovových kompozitních prášků 

    Husák, Roman
    Diplomová práce je zaměřena na proces mechanického legování. Jedná se o proces úpravy heterogenní směsi práškových materiálů do homogenního kompozitního prášku a následné přípravy hutných těles z tohoto prášku. Experimenty ...
  • Příprava a vlastnosti pěnových materiálů na bázi Bioskla 

    Nedbalová, Radka
    Práce se zabývá přípravou a mechanickými vlastnostmi povlakovaných porézních struktur s otevřenou porozitou z práškového biokompatibilního materiálu Bioglass® 45S5. Tyto vzorky byly vyrobeny replikačních metodou s využitím ...