Now showing items 1-4 of 4

 • Konstrukce horizontálního rámu pro přenos točivého momentu 

  Odehnal, Radek
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh horizontálního rámu pro přenos točivého momentu. Práce je zaměřená na modifikaci současného řešení za účelem zlepšení vlastností horizontálního rámu s ohledem na zvýšení jeho ...
 • Konstrukce pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku 

  Svoboda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku z produkce společnosti FERMAT. Práce obsahuje podrobnou rešerši frézovacích hlav, popis základních konstrukčních částí ...
 • Simulační modelování vřeten obráběcích strojů 

  Burian, Radek
  Cílem mé práce bylo analyticky navrhnout vřeteno soustruhu a provést simulace, kterými ověříme, zda vřeteno bylo navrženo správně. Po výpočtech a vymodelování celé sestavy jsem začal provádět jednotlivé simulace v programu ...
 • Vyjížděcí stůl hydraulického zapracovávacího lisu 

  Kozelek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vyjížděcího stolu hydraulického zpracovávacího lisu s ochrannou roletou spodního příčníku. Hydraulický zapracovávací lis slouží ke zkoušení sady nástrojů. Vyjížděcí stůl ...