Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizace technologie voskových modelů ve firmě Alucast 

  Šmatelka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vznikem voskových modelů v procesu výroby přesných odlitků metodou tzv. lití na vytavitelný model. Tato velmi náročná metoda výroby odlitků je náchylná na důkladné provedení každé operace od tvorby ...
 • Optimalizace technologií vosků a skořepin ve firmě Fimes 

  Kolesár, Roman
  Práce tematicky navazuje na předešlý vývoj voskových směsí pro firmu Fimes. V úvodu je zpracován obecný popis technologie vytavitelného modelu od výroby matečné formy až po vytavení voskového modelu. Následuje shrnutí již ...
 • Zavedení výroby odlitku na spalitelný model v podmínkách ZPS Slévárna, a. s. 

  Slovák, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit možnosti zavedení výroby odlitku na vypařitelný model v konkrétních výrobních podmínkách slévárny s důrazem na co možná nejmenší zásah do zavedeného výrobního procesu. Práce si rovněž ...