Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční návrh kolektoru 

    Podhorský, Michal
    Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh kolektoru. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je proveden rozbor jednotlivých částí kolektoru a jeho analytický výpočet pomocí norem EN 12 952, ČSN 69 ...