Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh CNC řídicího systému 

  Sobotka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídicího CNC systému pro aplikace nevyžadující synchronizovaný pohyb více os najednou. Cílem je kompatibilita s G-kódem, který umožní řídit zařízení s kartézským souřadným systémem. ...
 • Návrh přístroje pro analýzu vzniku a šíření trhlin 

  Šubrt, Stanislav
  Předmětem této práce je proniknutí do oblasti nedestruktivního testování pomocí potenciálových metod, které se v současné době staly standardem jak při zátěžových a únavových zkouškách, tak i v průmyslovém nasazení. Umožňují ...
 • Přesnost a dynamika lineárních piezo motorů 

  Ilichman, Ondřej
  Práce se zabývá problematiku konstrukce, řízení, přesnosti a dynamikou lineárních piezoelektrických motorů od firmy PiezoMotor Uppsala AB. Cílem této diplomové práce je zhodnotit aplikovatelnost zapůjčeného motoru v ...
 • Řízení lineární pohonů HIWIN 

  Roman, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na lineární pohony s třífázovými lineárními synchronními elektromotory, jejich senzorickou soustavu a řízení. V úvodní části je proveden rozbor principu funkce a klasifikace lineárních motorů, ...