Now showing items 1-2 of 2

  • Čištění bioplynu pomocí metody PSA (adsorpce za měnícího se tlaku) 

    Navrátil, Petr
    Předmětem této diplomové práce je problematika zušlechťování bioplynu. Jako směs plynů vyprodukovaná během anaerobní digesce, obsahuje energeticky hodnotný metan ale i další látky, které chceme odstranit. Uvedeme motivaci ...
  • Desintegrace flotačně zahuštěného kalu 

    Veverka, Jakub
    Ústředním tématem této diplomové práce je zkoumání vlivu desintegrace čistírenského kalu na produkci bioplynu při procesu anaerobní fermentace. V úvodní teoretické části seznamuje s problematikou a jednotlivými metodami ...