Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh technologie výroby plastového krytu vrtačky 

    Hovad, Jan
    V prací je zpracována literární studie na téma plastů a vstřikování plastů včetně nástrojů pro vstřikování. Následuje praktická část návrhu výroby plastového krytu vrtačky. V rámci návrhu výroby jsou vypočteny výrobní ...