Now showing items 1-1 of 1

  • Mechanismus únavového poškození superslitiny MAR-M 247 

    Jíša, Jakub
    V diplomové práci byla zkoumána únavová odolnost materiálu MAR-M 247 při teplotách 650 °C, 800 °C a 900 °C. Na základě dosažených výsledků byly zkonstruovány křivky životnosti (S/N křivky) a posuzován vliv teploty na únavové ...