Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení technologie součásti "ventil s kondenzační smyčkou" 

    Jarkovský, Marcel
    Diplomová práce se zabývá technologii výroby tělesa ventilu ve firmě Armaturka Vranová Lhota, a.s. V první části je představení firmy a vyráběného sortimentu. Druhá část je zaměřena na rozbor součásti, kde je řešena ...