Now showing items 1-2 of 2

  • Desintegrace flotačně zahuštěného kalu 

    Veverka, Jakub
    Ústředním tématem této diplomové práce je zkoumání vlivu desintegrace čistírenského kalu na produkci bioplynu při procesu anaerobní fermentace. V úvodní teoretické části seznamuje s problematikou a jednotlivými metodami ...
  • Distribuce těžkých kovů na spalovně odpadů 

    Poláková, Annamária
    Hlavnou náplňou práce je popísanie technológií odstraňovania znečisťujúcich látok so zameraním na ťažké kovy. S tým súvisia kapitoly popisujúce vznik znečisťujúcich látok a ich účinok na ľudské zdravie. Práca je zameraná ...