Now showing items 1-4 of 4

 • Konstrukční řešení experimentálního předehřívače vzduchu 

  Tichý, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh nekonvenčního experimentálního předehřívače spalovacího vzduchu do podoby výkresové dokumentace potřebné pro výrobu a realizaci. Součástí práce je rovněž pevnostní a dilatační ...
 • Optimalizace kogeneračního systému 

  Stacha, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci případu kogeneračního systému za účelem posouzení výpočtových vlastností optimalizačních metod. V práci je uveden popis jednotlivých metod spolu s blokovými diagramy. V první ...
 • Predikce koroze trubek pece s využitím provozních dat 

  Kolomazník, Milan
  Práce se zabývá problematikou modelování a predikce koroze radiačního trubkového hadu ohřevné pece. Konkrétně je řešena vertikální válcová pec, která je zařazena na jednotce katalytického hydrokrakování a slouží k ohřevu ...
 • Verifikace modelu pro predikci vlastností spalovacího procesu 

  Horsák, Jan
  Tato práce se zabývá detailním rozborem již dříve vytvořeného výpočtového modelu pro predikci charakteristických parametrů spalovacího procesu ve zkušební spalovací komoře. Odstraňuje nedostatky modelu, které byly rozborem ...